Цени за печат

Печатницата към фирма „ЛОЗАНА“ ЕАД извършва отпечатване върху всички видове хартии ( офсетова, вестникарска химизирана, обемна, картон ) на:

  1. Бланки, формуляри, протоколи на формат А4 кочан 100 листа 2.80 лв.
  2. Листовки на формат А5 кочан 100 листа 1.40 лв.
  3. Складови разписки, искания, приемателно-предавателни разписки на химизирана хартия кочан 100 листа 1.80 лв.
  4. Фактури на химизирана хартия кочан 100 листа по 3 екземпляра в различен цвят (33 броя в кочан) – 3.60 лв.
  5. Счетоводни и складови картони за 1 бр. 0.10 лв.
  6. Различни видове дневници с твърди корици – за една книга от 100 листа – 15.00 лв.
  7. Брошури (цената се определя според вида хартия, цветност, брой страници, формат и тираж)
  8. Етикети на етикетна и самозалепваща се хартия (цената се определя според вида хартия, цветност, размера и тиража)
  9. Рекламни материали (цената се определя според вида хартия, цветност, брой страници и тиража)