Производство

Обществена пералня


Обществена пералня за нуждите на болници, социални домове, хотели и т.н.

Цени може да намерите тук

Шприц машина


Производство на пластмасови изделия.

Машина за производство на касови ролки


Поточна линия за производство на касови ролки с цел интегриране и осигуряване на работа на хора с трайни увреждания.

Допълнителна информация и цени