Производство

Обществена пералня

53Обществена пералня за нуждите на болници, социални домове, хотели и т.н.

Цени може да намерите тук

Шприц машина

54Производство на пластмасови изделия.

Машина за производство на касови ролки

55Поточна линия за производство на касови ролки с цел интегриране и осигуряване на работа на хора с трайни увреждания.

Допълнителна информация и цени