Производство на касови ролки

„Лозана“ ЕАД разполага с ново, съвременно технологично оборудване за производство и печат на ролки от всички видове хартия за касови апарати, факс апарати, банкомати, медицински апарати  и други. Притежаваме една от най-модерните автоматични линии  за производство на ролни консумативи, която позволява прецизно рязaне и навиване.

φ ширина дължина стойност в лв. без ДДС
37 мм 11 м 0,11 лв.
28 мм 17 м 0,12 лв.
40 57 мм 17 м 0,17 лв.
48 57 мм 27 м 0,27 лв.
57 мм 29 м 0,29 лв.
55 57 мм 35 м 0,35 лв.
73 57 мм 65 м 0,65 лв.
55 79 мм 35 м 0,47 лв.
80 79 мм 75 м 1,00 лв.
79 мм 500 м /за банкомат/ 6,75 лв.
48 110 мм 27м. 0,58 лв.

75 мм. по заявка на клиента.

*Цените важат до края на 2015 г.