Социална дейност

Бюрото за специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица е създадено през 1998 г. с Решение №11/27.07.1998 г. на Столичен общински съвет. В изпълнение на решението, извършването на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица е включено в основния предмет на дейност на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Специализираният превоз обслужва с предимство лица в инвалидни колички и лица с изключително тежки заболявания на опорно – двигателния апарат до различни здравни заведения: Национална СБАЛ по онкология, Александровска болница, болница „Иван Рилски“, болница „Царица Йоанна“ и т.н.
Редовни клиенти на бюрото за специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица са група деца – на инвалидни колички, незрящи и с тежки умствени увреждания. Същите всеки ден биват транспортирани от домовете им в кв. „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ж.к. „Враждебна“ и кв. „Орландовци“ до Училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“.
Бюрото работи на две смени – от 6:30 до 22:00 часа, всеки работен ден. В изключителни случаи се приемат и заявки за превоз през официални празнични и почивни дни за страната – във връзка с провеждане на местни и парламентарни избори, спешни медицински случаи и т.н.
Право на ползване на услугата имат лица с увреждания, регистрирани в Столичните служби за социално подпомагане. Регистрирането става след подаване на молба и представяне на експертно решение на ТЕЛК в Дирекция „Социални дейности“ на Столична община – бул. „Мария Луиза“ №88, ет. 5.

Галерия