28.11.2018г. Събиране на оферти с обява или покана до определени лица „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1/ един / брой Флоат кабина – Спа капсула”

Пакет документи за участие в събирането на оферти с обява или покана до определени лица „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1/ един / брой Флоат кабина – Спа капсула”