Печатница

Печатницата към „ЛОЗАНА“ ЕАД извършва отпечатване върху всички видове хартии ( офсетова, вестникарска химизирана, обемна, картон ) на:

1. Бланки, формуляри, протоколи на формат А4  кочан 100 листа 2.80 лв.

2. Листовки на формат А5  кочан 100 листа  1.40 лв.

3. Складови разписки, искания, приемателно-предавателни разписки на химизирана хартия кочан 100 листа 1.80 лв.

4. Фактури на химизирана хартия кочан 100 листа по 3 екземпляра в различен цвят (33 броя в кочан) –  3.60 лв.

5. Счетоводни и складови картони за 1 бр.   0.10 лв.

6. Различни видове дневници с твърди корици – за една книга от 100 листа  – 15.00 лв.

7. Брошури (цената се определя според вида хартия, цветност, брой страници, формат и тираж)

8. Етикети на етикетна и самозалепваща се хартия (цената се определя според вида хартия, цветност, размера и тиража)

9. Рекламни материали (цената се определя според вида хартия, цветност, брой страници и тиража)