Обява за събиране на оферти за поръчка 04561-2020-0001 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 един брой сушилно гладачен каландър с функция за сгъване на изгладеното бельо за нуждите на Лозана ЕАД.

Обява за събиране на оферти за поръчка 04561-2020-0001 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 един брой сушилно гладачен каландър с функция за сгъване на изгладеното бельо за нуждите на Лозана ЕАД.

Искане на комисия за обосновка

28.11.2018г. Събиране на оферти с обява или покана до определени лица „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1/ един / брой Флоат кабина – Спа капсула”